Serwer Publikacji
 
W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu do dokumentacji Urzędu Patentowego RP udostępniamy użytkownikom informacji patentowej serwis internetowy o nazwie Serwer Publikacji. W serwisie, w cyklach miesięcznych, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia w oficjalnym wydawnictwie Urzędu Patentowego RP - w Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP), ukazują się pełne teksty wydawanych przez UPRP: polskich opisów patentowych (stosownie do ogłoszeń o udzielonych patentach zamieszczonych w WUP), polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych (stosownie do ogłoszeń o udzielonych prawach ochronnych zamieszczanych w WUP), polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych (stosownie do ogłoszeń o zarejestrowanych wzorach przemysłowych zamieszczanych w WUP) oraz tłumaczeń na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (stosownie do ogłoszeń o tłumaczeniach zamieszczonych w WUP). Dokumenty te udostępniane są w formacie PDF).
 
Wszystkie dokumenty

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
publikuje,
za pośrednictwem Serwera Publikacji
polskie (PL) opisy patentowe
za okres od 1924/05/26 do 2017/05/31,
tłumaczenia europejskich (EP) opisów patentowych
za okres od 2005/06/30 do 2017/05/31
polskie (PL) opisy ochronne wzorów użytkowych
za okres od 1998/04/30 do 2017/05/31
oraz polskie (PL) opisy ochronne wzorów przemysłowych
za okres od 2002/03/29 do 2017/05/31


2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924