Serwer Publikacji
 
W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu do dokumentacji Urzędu Patentowego RP udostępniamy użytkownikom informacji patentowej serwis internetowy o nazwie Serwer Publikacji. W serwisie, w cyklach miesięcznych, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia w oficjalnym wydawnictwie Urzędu Patentowego RP - w Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP), ukazują się pełne teksty wydawanych przez UPRP: polskich opisów patentowych (stosownie do ogłoszeń o udzielonych patentach zamieszczonych w WUP), polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych (stosownie do ogłoszeń o udzielonych prawach ochronnych zamieszczanych w WUP), polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych (stosownie do ogłoszeń o zarejestrowanych wzorach przemysłowych zamieszczanych w WUP) oraz tłumaczeń na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (stosownie do ogłoszeń o tłumaczeniach zamieszczonych w WUP). Dokumenty te udostępniane są w formacie PDF).
 
Zakres danych

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
publikuje,
za pośrednictwem Serwera Publikacji
polskie (PL) opisy patentowe
za okres od 1924/05/26 do 2017/05/31
tłumaczenia europejskich (EP) opisów patentowych
za okres od 2005/06/30 do 2017/05/31
polskie (PL) opisy ochronne wzorów użytkowych
za okres od 1998/04/30 do 2017/05/31
oraz polskie (PL) opisy ochronne wzorów przemysłowych
za okres od 2002/03/29 do 2017/05/31

PL EP
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 2012
2011 2011
2010 2010
2009 2009
2008 2008
2007 2007
2006 2006
2005 2005
2004  
2003  
2002  
2001  
2000  
1999  
1998  
1997  
1996  
1995  
1994  
1993  
1992  
1991  
1990  
1989  
1988  
1987  
1986  
1985  
1984  
1983  
1982  
1981  
1980  
1979  
1978  
1977  
1976  
1975  
1974  
1973  
1972  
1971  
1970  
1969  
1968  
1967  
1966  
1965  
1964  
1963  
1962  
1961  
1960  
1959  
1958  
1957  
1956  
1955  
1954  
1953  
1952  
1951  
1950  
1949  
1948  
1947  
1946  
1944  
1943  
1942  
1941  
1940  
1939  
1938  
1937  
1936  
1935  
1934  
1933  
1932  
1931  
1930  
1929  
1928  
1927  
1926  
1925  
1924